High Hell

Jako bez­i­mien­ny pogrom­ca pie­kiel­nych gang­ste­rów, ich szym­pan­sów i kóz, wybi­jasz na 20 leve­lach całe zastę­py słu­gu­sów Sza­ta­na, palisz brud­ne pie­nią­dze i zbie­rasz lal­ki, powo­li zbli­ża­jąc się do Bossa.

Dziś Szy­mas omó­wi dla Was wyda­ną przez Devo­lver Digi­tal arka­do­wą strze­lan­kę twór­ców takich indy­ków jak „Heavy Bul­lets” czy „Enter the Gun­ge­on”. Jak bar­dzo old­scho­olo­wy jest „High Hell”? Co wyróż­nia jego opra­wę gra­ficz­ną? Czy Szy­mas zali­czył „rage quit”? Posłuchajcie!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.