Head Lopper. Tom 1. Wyspa albo Plaga Bestii

Syn Mino­tau­ra. Egze­ku­tor. Deka­pi­ta­tor. Mil­czą­cy typ o postu­rze kar­czy­ste­go wikin­ga i imie­niu Nor­gal przy­by­wa na wyspę, któ­rej zagra­ża­ją licz­ne potwo­ry i pewien zły cza­row­nik. Na zle­ce­nie kró­lo­wej heros wyru­sza po gło­wę maga, nie wie­dząc, że posia­da coś, cze­go brak­nie czar­no­księż­nik… a mia­no­wi­cie: gło­wę Aga­ty, Nie­bie­skiej Wiedźmy.

Czym zasko­czył nas komiks stwo­rzo­ny przez Andrew McLe­ana? Jaka jest jego gene­za? Czy wychwa­la­na przez wie­lu histo­ria z szu­flad­ki hero­ic fan­ta­sy ukon­ten­to­wa­ła Jerry’ego i Szy­ma­sa? Czy jest tak sche­ma­tycz­na, jak się począt­ko­wo wyda­je? A co z opra­wą gra­ficz­ną? Posłuchajcie.

Komiks kupi­cie w skle­pie wydaw­nic­twa Non Stop Comics

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.