Hawkeye. Rio Bravo (tom 4)

Gdy pewien groź­ny prze­ciw­nik posta­na­wia przy pomo­cy rosyj­skich zio­mów wyku­rzyć z kamie­ni­cy Clin­ta wszyst­kich miesz­kań­ców z Aven­ge­rem na cze­le, na hory­zon­cie poja­wia się brat Hawkeye’a – Bar­ney Bur­ton.

Czy Matt Frac­tion zdo­łał domknąć wszyst­kie pootwie­ra­ne wcze­śniej wąt­ki? Jak taka kame­ral­na histo­ria spraw­dza się jako domknię­cie cyklu? Czy i tym razem David Aja zaofe­ru­je nam jakiś eks­pe­ry­ment for­mal­ny? Za co polu­bi­łem serię „Haw­keye Vol. 4”? Posłu­chaj­cie.

Komiks „Haw­keye. Rio Bra­vo” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.