Hawkeye. L.A. Woman (tom 3)

Kate Bishop porzu­ca Nowy Jork oraz Clin­ta Bar­to­na i uda­je się wraz z Fuk­sem do Los Ange­les, gdzie w dzie­sięć minut tra­ci cały doby­tek i póź­niej jako pry­wat­ny detek­tyw podej­mu­je się kil­ku zle­ceń, by zaro­bić na chleb i zająć czymś myśli. Nie­ste­ty na jej trop wpa­da Mada­me Masque, któ­ra ma tyl­ko jeden cel: znisz­czyć Hawkeye.

Jak Matt Frac­tion zapre­zen­to­wał nam boha­ter­kę z łukiem? Czy przy­go­dy Kate są rów­nie cie­ka­we co życie Clin­ta? Jak wyglą­da Mia­sto Anio­łów na rysun­kach Annie Wu i Javie­ra Puli­do? Posłuchajcie.

Komik­sy z serii „Haw­keye” może­cie kupić w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.