Harry Potter i Książę Półkrwi

Zapra­szamy na siód­my pod­cast w cyklu „Dwa tygo­dnie z Har­rym Pot­te­rem”, czy­li na recen­zję powie­ści Har­ry Pot­ter i Ksią­żę Pół­krwi.

Po nie­uda­nej pró­bie prze­chwy­ce­nia prze­po­wied­ni Lord Vol­de­mort jest gotów uczy­nić wszyst­ko, by zawład­nąć świa­tem cza­ro­dzie­jów. Orga­ni­zu­je tajem­ny zamach na swe­go prze­ciw­ni­ka, a narzę­dziem w jego ręku sta­je się jeden z uczniów. Czy jego plan się powie­dzie? Szó­sta część przy­gód Harry’ego Pot­te­ra przy­no­si cen­ne infor­ma­cje o mat­ce Vol­de­mor­ta, jego dzie­ciń­stwie oraz począt­kach karie­ry mło­de­go Toma Riddle’a, któ­re rzu­cą nowe świa­tło na syl­wet­kę głów­ne­go anta­go­ni­sty Pottera.
Na czym pole­ga sekret nad­przy­ro­dzo­nej mocy Czar­ne­go Pana? Jaki jest cel tajem­ni­czych i nie­bez­piecz­nych wypraw Dumbledore’a? I wresz­cie, kto jest tytu­ło­wym Księ­ciem Pół­krwi i jaką misję ma on do spełnienia?

Spis tre­ści:

  • 00:01 – 33:10 – omó­wie­nie książki
  • 33:10 – 41:48 – stre­fa spoilerowa
  • 41:48 – 52:37 – wpad­ki z planu

 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.