Harry Potter i Komnata Tajemnic

Zapra­sza­my na trze­ci pod­cast w cyklu „Dwa tygo­dnie z Har­rym Pot­te­rem”, czy­li na recen­zję powie­ści Har­ry Pot­ter i Kom­na­ta Tajem­nic.

Har­ry po peł­nym przy­gód roku w Hogwar­cie spę­dza nud­ne waka­cje u Dur­sley­ów i z utę­sk­nie­niem wycze­ku­je powro­tu do szko­ły. Spra­wy jed­nak znacz­nie się kom­pli­ku­ją, gdy pew­ne­go dnia odwie­dza go tajem­ni­czy przy­bysz i ostrze­ga przed… powro­tem do Szko­ły Magii i Cza­ro­dziej­stwa, gdzie ma dojść do strasz­nych wyda­rzeń. Czy Har­ry posłu­cha ostrze­że­nia? Co złe­go ma się wyda­rzyć w Hogwar­cie? Jakie tajem­ni­ce skry­wa rodzi­na Mal­fo­rya? I naj­waż­niej­sze – czym jest i gdzie znaj­du­je się tytu­ło­wa Kom­na­ta Tajemnic?

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.