Harry Potter i Kamień Filozoficzny

Zapra­sza­my na dru­gi pod­cast w cyklu „Dwa tygo­dnie z Har­rym Pot­te­rem”, czy­li na recen­zję powie­ści Har­ry Pot­ter i Kamień Filo­zo­ficz­ny.

Har­ry Pot­ter, sie­ro­ta i pod­rzu­tek, od nie­mow­lę­cia wycho­wy­wa­ny był przez ciot­kę i wuja, któ­rzy trak­to­wa­li go jak pią­te koło u wozu. Pocho­dze­nie chłop­ca owia­ne jest tajem­ni­cą; jedy­ną pamiąt­ką Har­ry­’e­go z prze­szło­ści jest zagad­ko­wa bli­zna na czo­le. Skąd jed­nak bio­rą się nie­sa­mo­wi­te zja­wi­ska, któ­re towa­rzy­szą nie­świa­do­me­mu nicze­go Pot­te­ro­wi? Har­ry nigdy by się nie spo­dzie­wał, że moż­na latać na mio­tle, znać bar­dzo poży­tecz­ne zaklę­cia i nosić pele­ry­nę nie­wid­kę. Nigdy też nie przy­szło­by mu do gło­wy, że to wła­śnie on sto­czy wal­kę z potęż­nym i złym Lor­dem Voldermortem.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.