Happy!

Mamy jeden z naj­bar­dziej upal­nych czerw­ców, od kie­dy pamię­ta­my, nie prze­szka­dza to jed­nak Man­do i Sic­ko­wi w oglą­da­niu – bez żad­ne­go odgór­ne­go przy­mu­su – seria­lu świą­tecz­ne­go. Takie­go z miko­ła­jem, śnie­giem i nin­ja zabi­ja­ny­mi ozdo­ba­mi świą­tecz­ny­mi… oraz z tytu­ło­wym boha­te­rem w posta­ci wyima­gi­no­wa­ne­go przy­ja­cie­la cór­ki upa­dłe­go detek­ty­wa znaj­du­ją­ce­go się na pro­stej dro­dze do samozniszczenia.

„Hap­py” to bru­tal­ny, moc­ny, kon­tro­wer­syj­ny, zabaw­ny i do bólu szcze­ry serial akcji, któ­ry zabie­rze Was w podróż, któ­rej nie chcie­li­by­ście prze­żyć i któ­rej nigdy nie zapo­mni­cie. Jak my wspo­mi­na­my tę przy­go­dę? Posłuchajcie.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.