Halloween special 2021 – Gdzie się podziały lata 70te?

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w (nie)regularnym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Kon­glo­me­ra­tu o tym, co aktu­al­nie dzie­je się w popkul­tu­rze. W tym tygo­dniu ser­wu­je­my Wam kolej­ny odci­nek tema­tycz­ny: z oka­zji Hal­lo­we­en 2021 posta­no­wi­li­śmy bowiem powró­cić do dys­ku­sji o hor­ro­rze! Tym razem nie sku­pia­li­śmy się na kon­kret­nych kon­wen­cjach, a wzię­li­śmy na warsz­tat kino gro­zy róż­nych dekad od lat 30–40, poprzez 50–60, aż do lat 80–90tych. Wyszło zatem róż­no­rod­nie i mamy nadzie­ję inte­re­su­ją­co, a peł­ny spis oma­wia­nych pro­duk­cji znaj­dzie­cie poniżej:

Lata 30–40

 • 00:06:27 – Nie­wi­dzial­ny czło­wiek (The Invi­si­ble Man)
 • 00:19:17 – Doctor X
 • 00:30:35 – Dzi­wo­lą­gi (Fre­aks)
 • 00:40:03 – Sza­lo­na miłość (Mad Love)
 • 00:47:35 – Trzy­na­ście kobiet (Thir­te­en Women)

Lata 50–60

 • 00:54:48 – Abbott i Costel­lo spo­ty­ka­ją nie­wi­dzial­ne­go czło­wie­ka (Abbott and Costel­lo Meet the Invi­si­ble Man)
 • 01:02:05 – Noc demo­na (Cur­se of the Demon)
 • 01:12:05 – Dom na prze­klę­tym wzgó­rzu (House on Haun­ted Hill)
 • 01:26:15 – Kobie­ta-dia­beł (Oni­ba­ba)
 • 01:35:25 – Bun­ny Lake zagi­nę­ła (Bun­ny Lake Is Missing)

Inter­lu­dium:

 • 01:43:45 – Krwa­wy obóz (Bay of Blood)

Lata 80–90

 • 01:50:01 – Deli­ria (Sta­ge Fright)
 • 01:58:08 – Dom 2 (House II)
 • 02:05:30 – EXistenZ

Wspo­mnia­ne pod­ca­sty Stre­fy Mro­ku znaj­dzie­cie tutaj: „Nie­wi­dzial­ny czło­wiek” oraz „Abbott i Costel­lo spo­ty­ka­ją nie­wi­dzial­ne­go człowieka”

Wspo­mnia­ny Spo­iler­ma­ster znaj­dzie­cie tutaj: „Ręce Orla­ka”

Wspo­mnia­ny pod­cast Final Girls znaj­dzie­cie tutaj: „Posses­sor i EXistenZ”

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.