Gry zimowe 1. Never alone

Pierw­sza audy­cja z cyklu Gry Zimo­we, w któ­rej Sick znaj­du­je i oma­wia pozy­cje ide­al­ne dla tych, któ­rzy dobie­ra­ją sobie dzie­ła kul­tu­ry pod aurę panu­ją­cą za oknem. Na pierw­szy lodo­wy ogień idzie „Never Alo­ne”, zimo­wa plat­for­mów­ka od stu­dio Upper One Games, któ­rej fabu­ła opar­ta jest na opo­wie­ściach i legen­dach prze­ka­zy­wa­nych z poko­le­nia na poko­le­nie w ple­mio­nach Inu­itów. Ark­ty­ka, niedź­wie­dzie polar­ne, duchy i wiecz­ny chłód, pośród tego śnież­ny lis oraz Nuna- kil­ku­let­nia dziew­czyn­ka, któ­ry­mi przy­cho­dzi nam ste­ro­wać. Sprawdź­cie czy was ta pozy­cja zainteresuje.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.