Głębia tom 4: Zewnętrzne aspekty wewnętrznych postaw

Tajo spo­ty­ka Mer­ta­lę i wspól­nie rusza­ją tro­pem cór­ki Rol­na, Dolvy, któ­ra spró­bu­je znisz­czyć ostat­ni bastion ludz­ko­ści – Salus.

Czy „Głę­bia” bez Stel Caine to wciąż ten sam komiks? Dla­cze­go niko­go nie inte­re­su­ją już losy Salus? Co łączy Ric­ka Remen­de­ra z Pau­lo Coel­ho oraz duetem Rodriguez/Tarantino? Kim jest dok­tor Ori? Co ma w ustach Rosa? Jak Toc­chi­ni zapre­zen­to­wał roz­pu­stę gor­szą od tej zna­nej nam z Polu­my pod rzą­da­mi Rol­na? Czy tom czwar­ty zgod­nie z wcze­śniej­szy­mi obiet­ni­ca­mi sta­no­wi finał losów rodu Caine’ów? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.