Głębia tom 3: Wybrzeże gasnącego światła

Stel w towa­rzy­stwie dwój­ki ucie­ki­nie­rów z trze­cie­go mia­sta dotar­ła na powierzch­nię i ma do poko­na­nia ostat­nią pro­stą dzie­lą­cą ją od son­dy, któ­ra być może wska­że koor­dy­na­ty pla­ne­ty nada­ją­cej się do zamiesz­ka­nia przed ludz­kość. Del­la i Tajo uda­ły się na Salus, by zgro­ma­dzić zapa­sy, nała­do­wać rodzin­ny ska­fan­der, a następ­nie odszu­kać matkę.

Ile twi­stów przy­go­to­wał dla nas Rick Remen­der? Jak Greg Toc­chi­ni zilu­stro­wał powierzch­nię spa­lo­nej pla­ne­ty? Czy Stel w koń­cu porzu­ci swój opty­mizm? Jak Szy­mas oce­nia szan­se tego świa­ta na prze­trwa­nie? Czy Jer­ry się­gnie po czwar­ty tom „Głę­bi”? Posłuchajcie.

Komiks „Głę­bia – Wybrze­że gasną­ce­go świa­tła” kupi­cie w skle­pie wydaw­nic­twa Non Stop Comics.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.