Finn sam w domu. Świąteczny skok

Po nie­uda­nym czwar­tym „Home Alo­ne” Disney zafun­do­wał sobie i nam 10 lat prze­rwy od przy­gód McCal­li­ste­rów i innych Ale­xów. Wszyst­ko zmie­ni­ło się w 2012, kie­dy na ekra­ny tele­wi­zo­rów tra­fił Finn Baxter.

Jak Peter Hewitt prze­twa­rza pomy­sły Joh­na Hughe­sa? Czy Finn god­nie zastą­pił Kevi­na? Co w tym fil­mie robi Mal­colm McDo­well? Ile tutaj świą­tecz­ne­go kli­ma­tu? Jak nakło­nić uza­leż­nio­ną od fej­sa nasto­lat­kę do lek­tu­ry Toł­sto­ja? Czy nało­go­wy gracz to zawsze total­ny prze­gryw? Dla­cze­go mimo pew­nych zastrze­żeń war­to dać tej pro­duk­cji szan­sę? Posłuchajcie!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.