Filmy zimowe cz. 53

Zapra­sza­my na kolej­ną por­cję zimo­we­go misz-maszu kul­tu­ral­ne­go ser­wo­wa­na przez Sku­rę! W odcin­ku posłu­cha­cie mię­dzy inny­mi o:

  • 🥶 „Dotyk” Ing­ma­ra Berg­ma­na (1971)
  • 🥶 „Świą­tecz­nie” Ing­ma­ra Vilqu­ista (SŁUCHOWISKOWA ANTOLOGIA z 2013 do posłu­cha­nia tutaj)
  • 🥶 Wiersz „Zima uczy miło­ści” (zimo­wy Prze­krój 2019)
  • 🥶 Komiks na pod­sta­wie wier­sza (powyż­sze­go)
  • 🥶 „Dwa­na­ście mie­się­cy” SŁUCHOWISKO (1979)

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.