Filmy wakacyjne cz. 18

Dziś w fil­mach waka­cyj­nych dwa total­nie prze­ciw­staw­ne seria­le: romans dla kucha­rek: sło­necz­ny Vir­gin River z Net­fli­xa wal­czy twar­do z gro­te­sko­wym, dzi­wacz­nym „Utmark” moc­no pole­ca­nym przez Toma­sza Raczka.

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.