Filmy wakacyjne cz. 01

Żar­łok roz­po­czy­na nowy cykl o „FILMACH WAKACYJNYCH”.

Wyja­śnia jak defi­niu­je takie fil­my i recen­zu­je nowość: ODLUDZIE – Back­co­un­try (2014) . Wspo­mi­na tak­że o:  Deli­ve­ran­ce (1972)

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.