Doom Patrol – sezon 1

Po tym jak część dru­ży­ny zna­nej jako „Doom Patrol” zoba­czy­li­śmy w seria­lu „Titans”, wie­lu zasta­na­wia­ło się jak wypad­nie tak egzo­tycz­na gru­pa „super­bo­ha­te­rów” w seria­lu sku­pia­ją­cym się stric­te na ich losach. Man­do i Sick, czy­li nasi spe­cja­li­ści od seria­li super­he­ro, posta­no­wi­li prze­ko­nać się o tym na wła­snej skó­rze. Jak bar­dzo sza­lo­na oka­za­ła się ta pro­duk­cja? Jakie pro­ble­my Man­do napo­tkał w trak­cie sean­su? Co róż­ni „Doom Patrol” od innych pro­duk­cji komik­so­wych? Czy to napraw­dę naj­lep­szy serial super­bo­ha­ter­ski? O tym wszyst­kim i o wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku! 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.