Domek w Skurach

KOBITA W KOMBINACIE! Audy­cja o muzy­ce i roli tek­stów w pio­sen­kach, jaką rolę peł­ni tekst i czy w ogó­le jest potrzeb­ny? Jest to jeden z pod­ca­stów pt „Domek w chmu­rach” pro­wa­dzo­ny przez Kasię, w któ­rej Sku­ra gościn­nie wziął udział. Cze­goś takie­go w Kom­bi­na­cie jesz­cze nie sły­sze­li­ście. Wresz­cie poważ­na audy­cja, a nie jakieś pier­do­ły!  😉 NO I BABA TUTAJ GADA, WIĘC WSZYSCY CI CO NARZEKALI NA BRAK DAMSKICH GŁOSÓW – SŁUCHAJĄ OBOWIĄZKOWO!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.