Dom w głębi lasu

Nowy hor­ror twór­ców „The Aven­gers” i „Pro­jekt: Mon­ster” z Chri­sem Hem­swor­them („Thor”) w roli głów­nej. „Piła” była przy nim jedy­nie nie­win­ną zaba­wą. Gru­pa stu­den­tów wybie­ra się na week­end do dom­ku w lesie, gdzie z dala od cywi­li­za­cji mogą robić wszyst­ko, na co przyj­dzie im ocho­ta. W miej­scu, do któ­re­go dotrą nie ma zasię­gu komó­rek, a GPS nie odnaj­du­je go na mapie. Jak mówi spo­tka­ny w pobli­żu far­mer „Mogę pomóc wam tam dotrzeć, ale wydo­stać się będzie­cie musie­li na wła­sną rękę”. Ale czy będą w sta­nie? Jeśli sądzisz, że już znasz tę histo­rię, zasta­nów się raz jeszcze.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.