Do ostatniej kości

Cza­sa­mi faj­nie jest się porząd­nie pokłó­cić o rze­czy waż­ne, a film o zako­cha­nych kani­ba­lach to lep­szy temat do spo­rów niż poli­ty­ka. Jeśli jeste­ście cie­ka­wi, co wspól­ne­go ma „Do ostat­niej kości” z Clive’em Bar­ke­rem, jakie zmia­ny wzglę­dem lite­rac­kie­go pier­wo­wzo­ru wpro­wa­dzi­li twór­cy fil­mu i dla­cze­go wła­ści­wie wzbu­dza takie kon­tro­wer­sje u dwoj­ga fanów maka­bry, posłu­chaj­cie Agi i Szy­ma­sa w naj­now­szym odcin­ku Konglomeratu.

Stre­fa spo­ile­ro­wa: 00:43:28

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.