David Hunter tom 2: Zapisane w kościach

Tym razem dok­tor David Hun­ter – jak zawsze wyrwa­ny z wła­snych bole­snych prze­żyć – ma odczy­tać histo­rię prze­ra­ża­ją­cej zbrod­ni ze spo­pie­la­łych kości.Na tar­ga­nej sztor­mem, odcię­tej od świa­ta i spa­ra­li­żo­wa­nej śmier­tel­nym stra­chem wysep­ce, któ­rej miesz­kań­cy mają swo­je strasz­ne tajem­ni­ce, nic nie jest tym, czym się wyda­je, i nic nie może być wyja­śnio­ne do końca.

Książ­kę „Zapi­sa­ne w kościach”, w inter­pre­ta­cji Fili­pa Kosio­ra, kupi­cie oczy­wi­ście w ser­wi­sie Audioteka.pl

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.