Cruella

Legen­dar­na Cru­el­la de Mon powra­ca w nowej, lep­szej odsłonie.

Jak ogrom­ny fan ani­mo­wa­nych „101 dal­ma­tyń­czy­ków” zniósł kino­wy seans „Cru­el­li” (2021)? Czym ocza­ro­wał go fil­mo­wy świat mody? Z ele­men­tów ilu róż­nych gatun­ków czer­pa­li sce­na­rzy­ści? Czy Emma Sto­ne zdo­ła­ła odpo­wied­nio zagrać dwa róż­ne obli­cza tytu­ło­wej posta­ci? Z jak bar­dzo świa­do­mym tek­stem kul­tu­ry mamy tutaj do czy­nie­nia? Czy Szy­mas cze­ka na sequ­el, czy woli wró­cić do ory­gi­nal­nej ani­ma­cji? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.