Copernicon 2018: Fakty i mity, czyli ile prawdy znajdziecie w horrorach opartych na kanwie prawdziwych wydarzeń

„Obec­ność”, „Anna­bel­le”, „Ami­ty­vil­le” – fak­ty i mity, czy­li ile praw­dy znaj­dzie­cie w hor­ro­rach opar­tych na kan­wie praw­dzi­wych wydarzeń.

Hor­ror od zawsze raczył widzów hasła­mi o „inspi­ra­cji praw­dzi­wy­mi wyda­rze­nia­mi”. Ale czy plan­sza z napi­sem „opar­te na fak­tach” ozna­cza, że wyda­rze­nia, któ­re przyj­dzie nam śle­dzić na ekra­nie, napraw­dę mia­ły miej­sce? Czy War­re­no­wie rze­czy­wi­ście byli tak efek­tyw­ny­mi pogrom­ca­mi demo­nów? Czy w austra­lij­skim buszu polo­wał na tury­stów Mick Tay­lor, a w Tek­sa­sie sta­ła cha­ta, w któ­rej meble zosta­ły zro­bio­ne z ludz­kich kości? Czy boha­te­ro­wie „Bla­ir Witch Pro­ject” zgi­nę­li w lesie Black Hills? Posłuchajcie!

Dzi­siej­sze nagra­nie jest zapi­sem naszej pre­lek­cji wygło­szo­nej na Coper­ni­co­nie 2018. Wer­sja fil­mo­wa zawie­ra pre­zen­ta­cję slaj­dów, któ­rą wyświe­tla­li­śmy pod­czas prelekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.