Conan Barbarzyńca: Życie i śmierć Conana. Tom 2

Kolej­ne tomy ulu­bio­nych serii komik­so­wych dobit­nie ilu­stru­ją upływ cza­su. Wyda­je się, że tyle co oma­wia­li­śmy dla Was pierw­szy tom „Cona­na Bar­ba­rzyń­cy” ze sce­na­riu­szem Jaso­na Aaro­na, a tym­cza­sem już otrzy­ma­li­śmy zwień­cze­nie tej opo­wie­ści. Misty i Jer­ry zasie­dli w wir­tu­al­nym stu­dio aby o tym tytu­le pody­sku­to­wać, no i co tu będzie­my ukry­wać. Roz­pły­wa­ją się w zachwy­tach. Dla­cze­go? Posłuchajcie!

Dru­gi tom komik­su „Conan Bar­ba­rzyń­ca: Życie i śmierć Cona­na” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.