Catwoman. W blasku księżyca

Seli­na Kyle ucie­ka z domu od prze­mo­co­we­go ojczy­ma i bier­nej mat­ki, przy­łą­cza się do trój­ki innych bez­dom­nych dzie­cia­ków i roz­po­czy­na nowe życie. Życie w Gotham, na któ­re­go uli­cach gra­su­je bestia zna­na jako Growler.

Co wyróż­nia wyda­ne przed tygo­dniem przez Egmont „powie­ści gra­ficz­ne” z bohater(k)ami DC Comics? Jakie tytu­ły uka­za­ły się w tej serii za Oce­anem? Czy war­to się­gnąć po „Catwo­man. W bla­sku księ­ży­ca”? Jak pre­zen­tu­je się pol­skie wyda­nie? Co łączy tę powieść, Lie­fel­da i Bat­ma­na, któ­ry się śmie­je? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Kon­glo­me­ra­cie Podcastowym!

Powieść gra­ficz­ną „Catwo­man. W bla­sku księ­ży­ca” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.