Bunkier

W ramach kolej­nej odsło­ny cyklu Ostry pią­tek, Jer­ry zabie­ra Was do nie­miec­kie­go „Bun­kra”. Debiu­tanc­ki film Nikia­sa Chrys­so­sa, to rzecz dość uni­ka­to­wa. Miks gro­te­ski, czar­ne­go humo­ru oraz hor­ro­ru, gdzie ele­men­ty poważ­ne mie­sza­ją się z kome­dio­wy­mi. Z odcin­ka dowie­cie się mię­dzy inny­mi z jakim, słyn­nym dzie­łem „Bun­kier” budził począt­ko­wo sko­ja­rze­nia, jak wypa­da absur­dal­ny humor i czy twór­cy uda­ło się dobrze spo­in­to­wać tą sza­lo­ną histo­rię. Zapraszamy!

Stre­fa (deli­kat­nie) spoj­le­ro­wa roz­po­czy­na się od 15.40 minuty

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.