Broforce

Bros, nie uwie­rzy­cie, co się sta­ło! Sza­tan stwo­rzył armię ter­ro­ry­stów! I ubli­ża Ame­ry­ce! AMERYCE! Czas chwy­cić za broń, wsko­czyć do heli­kop­te­ra i wraz z Sic­kiem i Szy­ma­sem wyru­szyć w świat, by ostrą amu­ni­cją i gra­ta­mi sze­rzyć pokój, spra­wie­dli­wość i demo­kra­cję! DLA AMERYKI!

Zapra­sza­my Was na szcze­gó­ło­wą recen­zję plat­for­mo­wej strze­lan­ki 2D od stu­dia Free Lives i Devo­lver Digi­tal, tj. Bro­for­ce! Nie­ste­ty ter­ro­ry­ści i obcy pró­bo­wa­li sabo­to­wać to nagra­nie, pod­ci­na­li nam łącza, remon­to­wa­li coś za ścia­ną itd., przez co w koń­cow­ce na kil­ka minut jakość spa­da, a Szy­mas brzmi, jak­by nada­wał z afgań­skiej jaskini.

 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.