Betaal

Net­flix po raz kolej­ny się­gnął po seria­lo­wy hor­ror made in India, a Man­do i Jer­ry posta­no­wi­li spraw­dzić jak wypa­da ta pro­duk­cja. „Beta­al” – bo o nim mowa – zapo­wia­dał się jako dość kla­sycz­ny film o zom­bie. Ale czy ma do zaofe­ro­wa­nia coś wię­cej? Pano­wie psio­czą na dłu­ży­zny i nie­rów­ne tem­po oraz dys­ku­tu­ją nad jako­ścią same­go hor­ro­ru i wie­lu for­mach stra­sze­nia, któ­re zasto­so­wa­li twór­cy. Czy sum­ma sum­ma­rum war­to się­gnąć po „Beta­al”? Posłuchajcie!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.