Batman – Mroczny książę z bajki

W ramach świę­to­wa­nia 80-lecia Bat­ma­na Egmont zapre­zen­to­wał w serii DC Delu­xe auto­no­micz­ną i ode­rwa­ną od głów­ne­go uni­wer­sum histo­rię Enri­co Mari­nie­go pt. „Bat­man. Mrocz­ny ksią­żę z baj­ki”. Czy jej war­stwa wizu­al­na fak­tycz­nie jest tak dobra, jak się o niej mówi? Na ile Mari­ni spraw­dził się w roli sce­na­rzy­sty? Czy kolej­ny już poje­dy­nek Joke­ra z Bat­ma­nem ma coś do zaofe­ro­wa­nia czy­tel­ni­kom? Co robi w tytu­le ten „ksią­żę z baj­ki”? O tym wszyst­kim i o paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Komiks „Bat­man – Mrocz­ny ksią­żę z baj­ki” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.