Batman: Atak na Arkham/Liga sprawiedliwości: Bogowie i potwory

Jer­ry posta­no­wił w koń­cu nad­ro­bić jeden z naj­bar­dziej chwa­lo­nych fil­mów ani­mo­wa­nych w ramach ani­mo­wa­ne­go uni­wer­sum DC, czy­li „Bogo­wie i potwo­ry”. Seans skło­nił go do paru prze­my­śleń o całym tym pro­jek­cie i wcze­śniej widzia­nych fil­mach z tego wor­ka. Czym jest ani­mo­wa­ny świat DC? Jak pre­zen­tu­ją się ekra­ni­za­cje kul­to­wych komik­sów, a jak wypa­da­ją ory­gi­nal­ne fabu­ły? Do kogo są te fil­my kie­ro­wa­ne i czy star­si widzo­wie odnaj­dą w nich coś dla sie­bie? I w koń­cu, czy „Bat­man: Atak na Arkham” oraz „Liga spra­wie­dli­wo­ści: Bogo­wie i potwo­ry” to tak dobre pro­duk­cje jak o nich mówią? Posłuchajcie!

Ps. A jeże­li chcie­li­by­ście innej opi­nii dla porów­na­nia, to posłu­chaj­cie Mysz­ma­sza, gdzie „Gods and Mon­sters” został rów­nież omó­wio­ny (zaczy­na się ok. 17.30)

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.