Apostoł

Dziś Hal­lo­we­en, czy może być zatem lep­szy dzień na oglą­da­nie i oma­wia­nie hor­ro­rów? Sick i Man­do posta­no­wi­li uczcić to świę­to jakimś fil­mem, a ich wybór padł na pre­mie­ro­wą, przez wie­lu bar­dzo wycze­ki­wa­ną, pro­duk­cję Gare­tha Evan­sa – twór­cy kul­to­wych „Raidów”. „Apo­stoł”, dostęp­ny już od paru tygo­dni na Net­fli­xie, bo o nim mowa to jed­nak nie kino akcji, a peł­no­praw­ny hor­ror. Czy to dobry wybór na Hal­lo­we­en? Jak patrze­nie na film tyl­ko przez pry­zmat wcze­śniej­szych doko­nań Evan­sa może powo­do­wać zdzi­wie­nie u widzów pod­czas sean­su? Z jakim słyn­nym fil­mem gro­zy „Apo­stoł” może budzić sko­ja­rze­nia? I w koń­cu naj­waż­niej­sze, czy Evans pora­dził sobie z peł­no­me­tra­żo­wym  hor­ro­rem? Posłu­chaj­cie i uda­ne­go świętowania 🙂

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.