Anihilacja. Tom 3

Oto i on! Wiel­ki finał marve­low­skie­go even­tu „Ani­hi­la­cja”. Misia­el i Jer­ry powra­ca­ją, aby omó­wić dla Was trze­ci tom, któ­ry zbie­ra głów­ną mini-serię „Ani­hi­la­cja”, czte­ry nowel­ki „Herol­do­wie Galac­tu­sa” oraz archi­wa Kor­pu­su Nova. Czy sce­na­rzy­sta pora­dził sobie z natło­kiem posta­ci i wyda­rzeń? Na ile róż­nią się per­spek­ty­wy czy­tel­ni­cze neo­fi­ty w kosmicz­nym uni­wer­sum Marve­la i ramo­la, któ­ry powra­ca do tego komik­su po latach?  Czy podo­ba­ły się nam posta­cie i rela­cje pomię­dzy nimi? Dla­cze­go Tha­nos w Marvel Cine­ma­tic Uni­ver­se ssie, a ten komik­so­wy jest koza­kiem? Jak oce­nia­my czte­ry nowel­ki domy­ka­ją­ce event? I czy zamie­rza­my się­gnąć po serię eks­plo­ru­ją­cą nowe sta­tus quo, czy­li „Ani­hi­la­cję: Pod­bój”? Posłuchajcie!

Komiks „Ani­hi­la­cja. Tom 3” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.