American Horror Stories – Necro/Lake

Man­do i Jer­ry zapra­sza­ją dziś na omó­wie­nie dwóch, fina­ło­wych odcin­ków „Ame­ri­can Hor­ror Sto­ries” zaty­tu­ło­wa­nych „Necro” oraz „Lake”. Czy twór­cy „Necro” zaser­wo­wa­li nam cie­ka­wą i dobrze spo­in­to­wa­ną opo­wieść, czy może po pro­stu zde­cy­do­wa­li się widzów zaszo­ko­wać? Jak oce­nia­my wystę­py aktor­skie, zna­nej z „Kosz­ma­ru minio­ne­go lata”, Madi­son Ise­man oraz Ali­cii Silver­sto­ne? Czy „Lake” to kolej­ny uda­ny seg­ment spod pió­ra Coto? Jak bar­dzo ten seg­ment przy­po­mi­na nam „Cre­ep­show” i na ile są to pozy­tyw­ne sko­ja­rze­nia? I w koń­cu, jak oce­nia­my dru­gą odsło­nę spin-offa „Ame­ri­can Hor­ror Sto­ry”? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Szcze­gó­ło­wą roz­pi­skę znaj­dzie­cie poniżej:

  • 00:02:44 – Necro
  • 00:19:30 – Lake
  • 00:33:27 – Pod­su­mo­wa­nie sezonu 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.