Aftersun

Czwar­ta śro­da mie­sią­ca i nowy odci­nek Kobiet eks­plo­ata­cji już nie­dłu­go, ale zanim do nie­go doj­dzie, Mar­ta z Bogu­sią zapro­szą was na podróż w głąb innych emo­cji, do sło­necz­nej Tur­cji, gdzie czas na bło­gim nic nie robie­niu spę­dza­ją Calum i Sophie. „After­sun” to słod­ko – gorz­ka opo­wieść o ostat­nich dniach nie­win­no­ści i ostat­nich wspól­nych waka­cjach, gdzie nie dzie­je się nic, a wyda­rza się wszyst­ko. Uzbroj­cie się w pacz­kę chu­s­te­czek i daj­cie porwać tej ujmu­ją­cej opo­wie­ści o miło­ści i stra­cie i wszyst­kim co pomiędzy.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.