ABC of the blues

Zapra­szam do recen­zji potęż­ne­go wydaw­nic­twa „ABC blu­esa” zbie­ra­ją­ce­go na 50 pły­tach CD doro­bek 100 arty­stów z tego gatun­ku. Nie jest to recen­zja samej muzy­ki, lecz same­go boxu (dla nie­an­glo­ję­zycz­nych pudła).

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.