50 Words for Snow

Zanim zima przyj­dzie do nas na całe­go war­to się do tego przy­go­to­wać z nową pły­tą Kate Bush. Łukasz Sku­ra, któ­re­mu uda­ło zła­pać się apa­ra­tem swo­jej komór­ki pierw­sze płat­ki śnie­gu na powyż­szej foto­gra­fii recen­zu­je nowy album Bry­tyj­ki „50 Words For Snow”.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.