451 stopni Fahrenheita

W świe­cie przy­szło­ści po nie­bie lata­ją odrzu­tow­ce z gło­wi­ca­mi ato­mo­wy­mi. Ludzie zamknię­ci w ognio­od­por­nych miesz­ka­niach spę­dza­ją dłu­gie godzi­ny na oglą­da­niu ścia­no­wi­zo­rów. Lite­ra­tu­ra jest zaka­za­na. Stra­ża­cy, zamiast gasić poża­ry, wznie­ca­ją je. Palą książki!

451 stop­ni Fah­ren­he­ita to tem­pe­ra­tu­ra, w któ­rej zaczy­na palić się papier.

Bogu­sia i Man­do wyłą­czy­li swo­je ścia­no­wi­zo­ry. Zamiast tego zaopa­trze­ni w słu­chaw­ki spraw­dzi­li, jak kla­sycz­na powieść Ray«a Brad­bu­ry „451 stop­ni Fah­ren­he­ita” spraw­dza się w for­mie super­pro­duk­cji Audio­te­ki. Jak wypa­da nowe tłu­ma­cze­nie? Czy świat przy­szło­ści prze­ko­nał Man­do? Co naj­bar­dziej zachwy­ci­ło Bogu­się? Czy książ­kę powin­no się spa­lić czy oca­lić od zapomnienia? 

Słu­cho­wi­sko „451 stop­ni Fah­ren­he­ita” kupi­cie w skle­pie Audioteka.pl.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.