24 godziny

Feno­men z począt­ku XXI wie­ku. Rewo­lu­cja tele­wi­zyj­na. Serial któ­ry zapo­cząt­ko­wał nową epo­kę szkla­ne­go ekra­nu. Osiem peł­nych sezo­nów, jed­na mini-seria, seria­le inter­ne­to­we, gry, komik­sy, książ­ki, figur­ki. Aktu­al­nie FOX wystar­to­wał z kolej­nym seria­lem, tym razem spin-offem głów­nej serii, a Man­do przy­glą­da się feno­me­no­wi ory­gi­na­łu i bez­spo­ile­ro­wo oma­wia serial „24 godziny”.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.