12 is Better Than 6

W „12 is Bet­ter than 6” wcie­la­my się w Jesu­sa. Zbie­głe­go nie­wol­ni­ka, któ­ry w 1873 ucie­ka z kopal­ni i pró­bu­je prze­trwać na pogra­ni­czu mek­sy­kań­sko-tek­sań­skim. Sytu­acji nie uła­twia mu fakt, że cier­pi na amne­zję, a dodat­ko­wo jest ści­ga­ny listem gończym.

Jak Szy­mas oce­nia ten przy­go­do­wy top-down sho­oter w wester­no­wym set­tin­gu? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.