The Stanley Parable

Wró­ci­li­śmy! W naj­now­szym odcin­ku Alche­mii Gier roz­ma­wia­my o grze­/nie-grze The Stan­ley Para­ble, któ­ra to pro­duk­cja jest punk­tem wyj­ścia do roz­wa­żań o tym, że troll sie­dzi w każ­dym z nas, a twór­com gier pozo­sta­je się z tym pogo­dzić… albo pró­bo­wać strol­lo­wać gra­czy. Zapra­sza­my do wysłuchania.

Tekst uka­zał się pier­wot­nie na Alche­mii Gier. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.