Szczury Wrocławia

Pol­skie zom­bie? Za cza­sów komu­ny? Robert J. Schmidt poka­zu­je, że tak kar­ko­łom­ny miks może się cał­kiem nie­źle udać. A przy oka­zji zabi­ja na kar­tach książ­ko coś ok. 200 swo­ich czy­tel­ni­ków. O tym wszyst­kim w naj­now­szym odcinku.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Masakultury.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.