Star Wars Komiks – Skywalker atakuje

Wydaw­nic­two Egmont powra­ca z kio­sko­wym maga­zy­nem Star Wars Komiks. I to powra­ca z przy­tu­pem, ser­wu­jąc pre­mie­ro­wo pierw­sze, sze­ścio­ze­szy­to­we wyda­nie zbior­cze nowe­go, fla­go­we­go, marve­low­skie­go komik­su sygno­wa­ne­go logiem Gwiezd­nych Wojen.

Spe­cjal­nie z tej oka­zji sta­ry wyja­dacz Man­do oraz racz­ku­ją­cy w expan­ded uni­ver­se Jer­ry zabie­ra­ją się za omó­wie­nie tego komiksu.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.