Star Wars Komiks – Osaczony Vader

W paź­dzier­ni­ku poja­wił się dłu­go wycze­ki­wa­ny cros­so­ver dwóch pod­sta­wo­wych, gwiezd­no­wo­jen­nych serii Marve­la, czy­li „Osa­czo­ny Vad­der”. Nie cze­ka­li­śmy dłu­go i wraz z Man­do zasie­dli­śmy do lek­tu­ry. I nagrania.

W odcin­ku Man­do ser­wu­je solid­ną por­cję wia­do­mo­ści z komik­so­we­go świa­ta Gwiezd­nych wojen, Jer­ry filo­zo­fu­je na temat cros­so­ve­rów, a wspól­nie chwa­li­my wie­le roz­wią­zań zaser­wo­wa­nych w tym tomie i dywa­gu­je­my na temat „Łotra 1”. Zapra­sza­my do odsłuchu!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem lub poni­żej 🙂

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.