Star Wars Komiks – Księżniczka Leia/Lando

Wespół z Man­do powra­ca­my z kolej­nym odcin­kiem poświę­co­nym uni­wer­sum Gwiezd­nych Wojen. Tym razem ser­wu­je­my double featu­re o dwóch zamknię­tych mini seriach – „Księż­nicz­ka Leia” oraz „Lan­do”, któ­re zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne w Star Wars Komiks nr 3 i 4.

Szcze­gól­nie ten pierw­szy był dość szum­nie zapo­wia­da­ny i wycze­ki­wa­ny przez fanów, bo umów­my się „Lan­do” chy­ba nie wywo­ły­wał aż takiej eks­cy­ta­cji. A jak to wyszło? Czy Leia speł­ni­ła ocze­ki­wa­nia, czy może jed­nak to Lan­do wyszedł zwy­cię­sko z tego poje­dyn­ku? Aby się o tym prze­ko­nać zapra­sza­my do wysłu­cha­nia nasze­go podcastu.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.