Silent Hill Revelation 3D

W dru­giej odsło­nie blo­ga w wer­sji audio zapra­szam do Silent Hill. Opo­wia­dam o sequ­elu fil­mu na pod­sta­wie gry kom­pu­te­ro­wej. Czy taki film, i to do tego w 3D, miał pra­wo się udać?

Tekst uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.