Seria Phantasm

Powra­ca­my z nie­re­gu­lar­nym pod­ca­stem, w któ­rym roz­ma­wia­my o zna­nych seriach hor­ro­rów. Dziś na warsz­tat bie­rze­my serię uni­ka­to­wą, przez wie­lu uzna­wa­ną za kul­to­wą. Kla­syk, któ­ry mimo wszyst­ko jest dość mało zna­ny. Czas to zmienić.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.