Obecność

W pią­tym odcin­ku moje­go cyklu o Hor­ro­rach dla Masy Kul­tu­ry, zapra­szam do posłu­cha­nia o jed­nym z naj­cie­kaw­szych stra­sza­ków ostat­nich lat – „Obec­no­ści” Jame­sa Wana.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Masakultury.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.