Mirror’s Edge

Jer­ry powra­ca do gra­nia, powra­ca zatem Alche­mia Gier. Po kolej­nej dłu­giej prze­rwie, spo­ty­ka­my się w sta­łym skła­dzie aby poroz­ma­wiać o „Mir­ro­r’s Edge”, czy­li nie­ty­po­wej zręcz­no­ściów­ce i cichym hicie sprzed już ład­nych paru lat. Czy nadal trzy­ma poziom? Czy to cyber­punk, czy anty­uto­pia? Jak wypa­da­ją prze­ryw­ni­ki fil­mo­we? O tym i wie­lu kwe­stiach dowie­cie się z naj­now­sze­go odcinka!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.