Killer Klowns From Outer Space

W czwar­tym odcin­ku moje­go cyklu hor­ro­rów dla Masy Kul­tu­ry oma­wiam kul­to­wy kla­syk hor­ro­ru kome­dio­we­go i B‑klasowej gro­zy „Kiler Klowns From Outer Space”.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Masakultury.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.