Edward Lee

W trze­cim odcin­ku moje­go cyklu dla Masy Kul­tu­ry, zapra­szam do posłu­cha­nia o Edwar­dzie Lee i jego doko­na­niach, z któ­ry­mi mogli­śmy się zapo­znać na pol­skim rynku.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Masakultury.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.